Course curriculum

 • 2

  Ķīmisko elementu periodiskā tabula

  • Video: Ķīmisko elementu periodiskā tabula

  • Ptable - Interaktīvas ķīmisko elementu tabulas videoapskats

  • Interaktīva ķīmisko elementu periodiskā tabula. Mācību materiāls.

  • 1.1. Elementu simbols periodiskā tabula. Uzdevums.

 • 3

  Atoma uzbūve un izotopi

  • No kā sastāv atomi?

  • 1.2. Elementu simbols un kārtas skaitlis. Zināšanu pašpārbaudes tests.

  • Video: Ķīmisko elementu izotopi

  • 1.3. Elementa simbols un atoma uzbūve. Zināšanu pašpārbaudes tests.

  • Video: Atoma izotopu pieraksts

  • Video pamācība simulācijai: "Izveido atomu"

  • Interaktīva simulācija "Atoma uzbūve"

  • 1.4. Elementa simbols un atoma uzbūve

  • Video pamācība simulācijai: "Izotopi"

  • Interaktīva simulācija "Izotopi"

 • 4

  Oksidēšanās pakāpe

  • Video: Elementa oksidēšanās pakāpe

  • 1.5. Elektronegativitāte. Zināšanu pašpārbaudes tests.

  • 1.6. Oksidēšanās pakāpe un atoma uzbūve. Zināšanu pašpārbaudes tests.

  • 1.7. Iespējamās oksidēšanās pakāpes. zināšanu pašpārbaudes tests.

 • 5

  Molekulas uzbūve

  • Video: Indeksi molekulās

 • 6

  Atgriezeniskā saite par kursu.

  • Atgriezeniskā saite par kursu.