Course curriculum

 • 2

  1. Ķīmisko elementu periodiskā tabula

  • 1.1. Video: Ķīmisko elementu periodiskā tabula

  • 1.2. Video: Ptable - Interaktīvas ķīmisko elementu tabulas videoapskats

  • 1.3. Interaktīva ķīmisko elementu periodiskā tabula. Mācību materiāls.

  • 1.4. Elementu simbols periodiskā tabula. Zināšanu pašpārbaudes tests (7. jautājumi).

 • 3

  2. Atoma uzbūve un izotopi

  • 2.1. Video: No kā sastāv atomi?

  • 2.2. Elementu simbols un kārtas skaitlis. Zināšanu pašpārbaudes tests (8 jautājumi).

  • 2.3. Video: Ķīmisko elementu izotopi

  • 2.4. Elementa simbols un atoma uzbūve. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

  • 2.5. Video: Atoma izotopu pieraksts

  • 2.6. Video: Pamācība simulācijai: "Izveido atomu"

  • 2.7. Interaktīva simulācija "Uzbūvē atomu" (Build an atom)

  • 2.8. Elementa simbols un atoma uzbūve. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

  • 2.9. Video: Pamācība simulācijai: "Izotopi"

  • 2.10. Interaktīva simulācija "Izotopi" (Isotopes)

 • 4

  3. Oksidēšanās pakāpe

  • 3.1. Video: Elementa oksidēšanās pakāpe

  • 3.2. Oksidēšanās pakāpe ir atomu lādiņš

  • 3.3. Elektronegativitāte. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

  • 3.4. Oksidēšanās pakāpe un atoma uzbūve. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

  • 3.5. Iespējamās oksidēšanās pakāpes. zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

 • 5

  4. Molekulas uzbūve neorganiskā ķīmijā

  • 4.1. Video: Indeksi molekulās

  • 4.2. Nosaki atomu skaitu molekulā. Zināšanu pašpārbaudes tests (6 jautājumi).

  • 4.3. Video: Neorganisko vielu iedalījums

  • 4.4. Video: Vienkāršas vielas

  • 4.5. Video: Saliktas vielas

  • 4.6. Atšķir vienkāršas un saliktas vielas. Zināšanu pašpārbaudes tests (7 jautājumi).

  • 4.7. Atpazīsti vielas klasi. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

  • 4.8. Nosaki vielu klasi bināram savienojumam, kurš sastāv no 2 elementiem. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

  • 4.9. Atpazīsti vielas klasi pēc formulas. Zināšanu pašpārbaudes tests (8 jautājumi).

  • 4.10. Video: Molmasa

   BEZMAKSAS PRIEKŠSKATĪJUMS
  • 4.11. Aprēķini vielas molmasu bināram savienojumam, kurš sastāv no 2 elementiem. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

  • 4.12. Aprēķini vielas molmasu vielas ar 3 un vairāk elementiem. Zināšanu pašpārbaudes tests (6 jautājumi).

 • 6

  5. Ķīmiskās reakcijas

  • 5.1. Video: Ķīmiskā reakcijas pieraksts

  • 5.2. Simulācija: Ķīmisko reakciju vienādošana

  • 5.3. Nosaki koeficientus reakcijā. Zināšanu pašpārbaudes tests (6 jautājumi).

  • 5.4. Video: Bināro savienojumu iegūšana

  • 5.5. Video: Ķīmisko reakciju pazīmes

   BEZMAKSAS PRIEKŠSKATĪJUMS
  • 5.6. Video: Atšķirība starp fizikāliem procesiem un ķīmiskiem procesiem (ķīmisko reakciju)

  • 5.7. Ķīmiskais un fizikālais process. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

  • 5.8. Video: Ķīmisko reakciju veidi

  • 5.9. Reakciju veidi

  • 5.10. Nosaki ķīmiskās reakcijas veidu. Zināšanu pašpārbaudes tests (9 jautājumi).

 • 7

  Bonusa nodarbība: Šķīdības tabula un joni

  • 6.1. Video: Katjoni un anjoni šķīdības tabulā

  • 6.2. Ķīmisko vielu šķīdības tabula

  • 6.3. Simulācija: joni un molekulas

  • 6.4. Šķīstošu vielu disociācija jonos. Zināšanu pašpārbaudes tests (4 jautājumi).

 • 8

  Atgriezeniskā saite par kursu.

  • Atgriezeniskā saite!